Sanktionerat lopp – vad är det?

Alla skånska långlopp som arrangeras av en förening med godkänd central- eller distriktssanktion finns med i Spring i Skånes löparkalender.

Vad innebär att ett lopp har fått en godkänd sanktion?
Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltar i ett sanktionerat lopp.

Här följer några av de punkter i regelverket som måste uppfyllas av arrangören för att loppet ska godkännas:

Arrangörskap

Loppen arrangeras av föreningar och överskotten går tillbaka till föreningen, då främst till verksamhet för barn och ungdomar men även till motions- och elitverksamhet. Det gör att du som deltagaren är med och bidrar till föreningarnas överlevnad och utveckling.

Start- och målområde

Utformade så att passering kan ske säkert och sportsligt.
Målområdet ska kunna ta emot många löpare på samma gång

Banan

Väl planerad och tydligt utmärkt
Vakter vid bansträckningar med högre risk

Distansmarkeringar

Kontrollmätt för halvmarathon- och marathondistanser. Även kortare distanser kontrollmäts i många fall.
Särskilda föreskrifter finns för t.ex. terränglöpning och bergslöpning.

Vätskekontroller

Vid start och mål, samt vid minst var 5:e kilometer för lopp längre än 10 km.
Kontrollerna ska vara väl utmärkta och utformade för att kunna serva deltagarna väl.
Vid varmt väder föreskrivs även svamp- och duschstationer för marathonlopp.